• جشن شکوفه ها 1400-1401
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
     سلام جشن شکوفه ها با حضور اولیا و دانش آموزان فروغ بهمن برگزار گردید در این جشن جمعی از هنرمندان صدا و سیما به هنرنمایی پرداختند ...
 • جشن غنچه ها سال 1400-1401
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  جشن غنچه های پیش دبستانی غیردولتی دخترانه فروغ بهمن در سال تحصیلی 1400-1401 با حضور اولیا و دختران گل پیش دبستانی و با رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای بیرون از مدرسه و با دعوت از چهره های مطرح صدا و سیما در ابتدای سال تحصیلی برگزار گردید ...
 • آموزش مجازی سال تحصیلی 99-1400
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  آموزش مجازی پیش دبستان و دبستان فروغ بهمن در ایام کرونا سال تحصیلی 99-1400 ...
 • جشن تکلیف مجازی سال 99-1400
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  جشن تکلیف مجازی دختران پایه سوم پیش دبستان و دبستان دخترانه فروغ بهمن سال تحصیلی 99-1400 ...
 • آموزش مجازی کلاس اول 99-1400
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  آموزش مجازی کلاس اول ، پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه فروغ بهمن سال تحصیلی 1399-1400 ...
 • آموزش در زمان کرونا سال 99-1400
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  شروع سال تحصیلی 1399-1400 به صورت نیمه حضوری و ادامه ی فعالیت های درسی به صورت مجازی ...
 • فعالیت های هنری نیمسال 99-1400
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  گزارش فعالیت ها و کاردستی های انجام شده نیمسال 1399-1400 ...
 • فعالیت های سال تحصیلی 98-99
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  گوشه ای از فعالیت های پیش دبستان و دبستان دخترانه فروغ بهمن در سال تحصیلی 98-99 ...
 • جشن تکلیف دختران گل سال تحصیلی 98-99
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  جشن تکلیف دخترای گل سوم دبستانیمون در سال تحصیلی 98-99 با حضور دانش آموزان و مادران دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه فروغ بهمن برگزار گردید ...
 • جشین نیم سال تحصیلی 98-99
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  جشن نیم سال تحصیلی 98-99 در مرکز همایش های حکمت با حضور دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه فروغ بهمن برگزار گردید ...