• جشن شکوفه ها 1400-1401
    ۲۳ مهر ۱۴۰۱
       سلام جشن شکوفه ها با حضور اولیا و دانش آموزان فروغ بهمن برگزار گردید در این جشن جمعی از هنرمندان صدا و سیما به هنرنمایی پرداختند ...
  • جشن غنچه ها سال 1400-1401
    ۲۳ مهر ۱۴۰۱
    جشن غنچه های پیش دبستانی غیردولتی دخترانه فروغ بهمن در سال تحصیلی 1400-1401 با حضور اولیا و دختران گل پیش دبستانی و با رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای بیرون از مدرسه و با دعوت از چهره های مطرح صدا و سیما در ابتدای سال تحصیلی برگزار گردید ...