• جشن شکوفه ها 1400-1401
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
     سلام جشن شکوفه ها با حضور اولیا و دانش آموزان فروغ بهمن برگزار گردید در این جشن جمعی از هنرمندان صدا و سیما به هنرنمایی پرداختند ...
 • جشن غنچه ها سال 1400-1401
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  جشن غنچه های پیش دبستانی غیردولتی دخترانه فروغ بهمن در سال تحصیلی 1400-1401 با حضور اولیا و دختران گل پیش دبستانی و با رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای بیرون از مدرسه و با دعوت از چهره های مطرح صدا و سیما در ابتدای سال تحصیلی برگزار گردید ...
 • جشن تکلیف مجازی سال 99-1400
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  جشن تکلیف مجازی دختران پایه سوم پیش دبستان و دبستان دخترانه فروغ بهمن سال تحصیلی 99-1400 ...
 • جشن تکلیف دختران گل سال تحصیلی 98-99
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  جشن تکلیف دخترای گل سوم دبستانیمون در سال تحصیلی 98-99 با حضور دانش آموزان و مادران دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه فروغ بهمن برگزار گردید ...
 • جشین نیم سال تحصیلی 98-99
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  جشن نیم سال تحصیلی 98-99 در مرکز همایش های حکمت با حضور دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه فروغ بهمن برگزار گردید ...
 • جشن آغازین سال تحصیلی 98-99
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  جشن آغازین سال تحصیلی 98-99 در مرکز همایش های حکمت با حضور دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه فروغ بهمن برگزار گردید ...