سلام جشن شکوفه ها با حضور اولیا و دانش آموزان فروغ بهمن برگزار گردید در این جشن جمعی از هنرمندان صدا و سیما به هنرنمایی پرداختند